Politika privatnosti | Arena Cloud

Podelite nas

USLOVI KORIŠĆENJA APLIKACIJE ARENA CLOUD

Pre korišćenja našeg web sajta ili aplikacije, pažljivo pročitajte sledeće Uslove korišćenja čiji je sastavni deo i “Politika privatnosti”.

Pristupajući ovom web sajtu ili insaliranjem aplikacije, Vi bez ograničenja prihvatate ove Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između vas i kompanije Arena Channels Group doo Beograd, Milutina Milankovica 9a Novi Beograd, delatnost kablovske telekomunikacije, Mb: 20510293 , PIB: 106013385, telefon 011/35 35 600, email: [email protected] , web: arenacloudtv.com, u daljem tekstu Arena Channels Group Doo,  koja je vlasnik ovog web sajta.

Korišćenjem bilo kog sadržaja na web sajtu i aplikaciji koji su u vlasništvu Arena Channels Group doo Beograd smatra se da ste upoznati sa Uslovima korišćenja.

Svi sadržaji objavljeni na sajtu su u isključivom vlasništvu Arena Channels Group d.o.o Beograd ili su u vlasništvu poslovnih partnera Arena Channels group d.o.o Beograd, te se mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu, u nekomercijalne svrhe i na sopstvenu odgovornost.

Arena Cloud je aplikacija/usluga koja služi za praćenje digitalne televizije – skup interaktivnih multimedijalnih servisa kao što su televizija/audio/video/grafika/tekst/podaci preko aplikacije instalirane na odgovarajući elektronski uređaj posredstvom interneta.

Preduslovi korišćenja usluge putem aplikacije su kompatibilan elektronski uređaj sa odgovarajućim operativnim sistemom i internet konekcija odgovarajuće brzine, a imajući u vidu da se komunikacija prenosi posredstvom Internet protokola. Tehnički preduslovi korišćenja usluge i podaci o kompatibilnim uređajima i operativnim sistemima su promenljivi i u svakom trenutku javno dostupni na Google Play store i Apple store. Korisnicima se preporučuje upotreba Interneta korišćenjem lokalne WiFi mreže, te se posebno upozoravaju da korišćenje aplikacije putem interneta mobilnih operatora (gprs ili 3G,4G) može prouzrokovati dodatne troškove prema mobilnim operatorima, koje snosi korisnik.

Korisnici free/ demo verzije aplikacije su saglasni sa emitovanjem promotivnih sadržaja za vreme njenog korišćenja. Demo verzija služi za upoznavanje korisnika sa funkcionalnostima i načinom rada aplikacije, pa je operator ovlašćen da prema svom nahođenju ograniči njene funkcionalnosti u ovom režimu rada.

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja ili bilo kog dela sadržaja sa sajta, bez prethodnog odobrenja ili pisane saglasnosti Arena Channels Group d.o.o. Beograd.

Sadržaj sa web sajta i aplikacije kao i svi delovi sadržaja (zaštićene znakove, logo znakove, tekstove, podatke, fotografije i/ili grafizme,) predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada Arena Channels Group d.o.o. Beograd, ili zaštićeno autorsko pravo trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na Arena Channels Group d.o.o Beograd.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sadržaja dostupnog na sajtu, ili aplikaciji suprotno uslovima korišćenja, smatra se povredom autoskog prava i prava intelektualne svojine i podleže mаterijаlnom i krivičnom gonjenju.

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu dana 26.11.2020 i isti se u svakom trenutku mogu izmeniti od strane Arena Channels Group doo Beograd objavim na sajtu i aplikaciji.

Izmena Uslova korišćenja stupa na snagu danom objavljivanja na web sajtu i apikaciji

Uslovi korišćenja aplikacije su podložni promenama koje se vrše na način koji je predviđen Opštim uslovima Arena Channels Group doo Beograd. Ukoliko korisnik nije saglasan sa promenama, može raskinuti pretplatnički odnos.

Prilikom instalacije aplikacije korisnik potvrđuje da je, u cilju predugovornog informisanja, pročitao sva nabrojana dokumenta i sa njima se saglasio. Dokumenta  Arena Channels Group doo Beograd koja sadrže uslove korišćenja Arena Cloud aplikacije su javno dostupna na prodajnim mestima, WEB stranici operatora, kao i na zahtev korisnika.

ODRICANJE I OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Sve informacije na našem web sajtu i aplikaciji su predviđene u svrhu opšteg informisanja i zabave.

Mi se trudimo da informacije budu tačne i pouzdane, međutim, ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastupiti kao posledica oslanjanja na informacije koje se nalaze na našem web sajtu ili aplikaciji.

Arena Channels Group doo Beograd naročito obaveštava korisnika da kvalitet rada aplikacije i telekomunikacionih usluga korišćenih posredstvom aplikacije zavisi od brojnih okolnosti van kontrole Arena Channels Group doo Beograd, kao što su podešavanja lokalne računarske mreže, postojanje i kvalitet Internet veze, postojanje firewall-a, ograničavajući propisi na teritoriji na kojoj se koristi i slično. Stoga Arena Channels Group doo Beograd ne može garantovati da će Arena Cloud usluga putem aplikacije raditi bez prekida, kašnjenja i grešaka, zadovoljiti sve potrebe korisnika i biti neprekidno i na svakom mestu dostupna. Korisniku će biti omogućeno da prijavi probleme i smetnje u funkcionisanju Arena Cloud aplikacije putem odabira odgovarajuće opcije u samoj aplikaciji i pozivanjem broja Korisničkog servisa koji je objavljen na web sajtu i u samom aplikaciju u odeklju kontakti kao i na mail [email protected]

Arena Channels Group doo Beograd ne odgovara za sadržaje koji  se pojavljuju na web sajtu ili aplikaciji a koji se objavljuju ili potiču od trećih lica.

OBAVEZE KORISNIKA

U cilju efikasnog, bezbednog i neometanog korišćenja sadržaja koji se nalazi na web sajtu i aplikaciji nije dozvoljeno:

  • objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja koje je u suprotnosti sa važećom zakonskom regulativom;
  • objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje uvredljivog, vulgarnog, pretećeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja, kao i sadržaja koji na bilo na bilo koji način može da prouzrokuje štetu bilo kom licu;
  • objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo prouzrokovati štetu drugim licima;
  • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime, drugog, pravnog ili fizičkog lica;
  • manipulisanje i zloupotreba identifikatorima da bi se prikrilo poreklo sadržaja koji se objavljuje, šalje, razmenjuje ili prenosi;
  • objavljivanje, razmena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike;
  • objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja s virusima ili sličnim fajlovima ili programima izrađenima u svrhu uništenja ili ograničenja rada bilo kojega softvera i/ili hardvera kao i telekomunikacijske opreme;
  • prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca sajta.

Korisnik se obavezuje da omogući ažuriranje aplikacije odnosno preuzimanja unapređenja aplikacije koja su kreirana u obliku promene interfejsa, popravki grešaka, poboljšanja kompatibilnosti sa uređajima odnosno softverom, novih modula ili potpuno novih verzija aplikacije. Arena Channels Group Doo zadržava pravo da onemogući korišćenje aplikacije koja nije ažurirana odnosno zastarelih verzija aplikacije uz prethodno obaveštavanje korisnika 15 dana unapred. Za vreme nadograđivanja aplikacije ili radova na infrastrukturi koja omogućava korišćenje aplikacije, aplikacija odnosno pojedine njene funkcionalnosti mogu biti nedostupni.

Arena Channels Group d.o.o. Beograd zadržava pravo da ukloni sadržaj koji smatra neprimerenim ili nije u skladu sa uslovima korišćenja. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti.

Korisnik je saglasan da mu Arena Channels Group Doo sve relevatne informacije u vezi sa korišćenjem aplikacije može prosleđivati putem registrovanih podataka korisnika, aplikacije i/ili putem mobilnog telefona korisnika

Odjava usluge se vrši putem aplikacije. Korisnik u korisničkom nalogu ima opciju da izvrši prekid usluge ne način što će odabrati opciju „Poništi pretplatu“ u kom slučaju se raskida pretplatnički odnos odnosno otkazuje dalje korišćenje usluge. Iz tehničkih razloga usluga se obnavlja na svakih 30 dana, i ukoliko korisnik želi da raskine usluge, u obavezi je da poništaj iste odradi najkansije do 29. dana u kom slučaju pružanje usluge prestaje po isteku tog kalendarskog meseca. Ukoliko se usluga odjavi posle 30 dana ili na 30. dan pružanje usluge prestaje po isteku narednih 30 dana.

PLAĆANJA

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Plaćanja se vrše isključivo On-line putem platnih I kreditnih kartica. Sve cene su iskazane sa pripadajućim Pdv-om. Pretplata se obnavlja automatski, ponovnim zaduživanjem kartice za iznos prvobitno odabranog paketa i to jednom mesečno 30 dana nakon što je prvobitno naplaćena pretplata. Pretplata se može otkazati u bilo kom trenutku, što dovodi do toga da u narednom mesecu sačuvana platna ili kreditna kartica neće biti zadužena za zapamćeni iznos. Za iznos koji je zadužena kartica u tekućem mesecu, onom u kom je podnet zahtev za otkazivanje pretplate, ne vršimo povrat novca. Za plaćene pretplate koje su otkazane tokom meseca , odabrani sadržaj će biti dostupan najviše 30 dana od naplate iznosa u tekućem mesecu.

Preduslov korišćenja plaćene aplikacije je uredna uplata. Arena Channels Group Doo će onemogućiti korišćenje aplikacije nakon isteka perioda za koji je uplaćena (prepaid korisnici), odnosno u slučaju dospelih a neplaćenih računa u skladu sa uslovima pružanja i korišćenja usluga.

Za procesiranje plaćanja koristimo usluge treće strane- WSPay. WSPay poseduje odgovarajući PCI DSS sertifikat kojim garantuje bezbedne transakcije i pouzdanu kripto-zaštiti. O uslovima korišćenja i načina rada WSPay- molimo korisnike da se upoznaju sa njihovi opštim uslovima i načiniom rada koji su istaknuti na adersi https://www.wspay.rs/*

*Korisnik prihvatanjem ovih uslova daje saglasnost da se transakcije obavljaju platnim karticama posredstvom WSPay i uslovima i načinom rada treće strane. Podatke koje treća strana prikuplja zarad obavljanja transakcija i njihova zaštita urešena je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i oni se imaju smatrati obrađivačima.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom plaćanja, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju.

Autorizaciju Transakcije obavlja kartična kuća/financijska ustanova izdavaoca kartice te Autorizacija važi za razdoblje koje definiše izdavaoc kartice ili kartičar a najmanje 7 dana.

IZJAVA O ZAŠTITI PRENOSA LIČNIH PODATAKA

Zaštita ličnih podataka obavlja se u skladu sa važećom regulativom i  to  Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropskog parlamenta i Veća broj 2016/679-Uredba kao i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018)

WSPay kao izvršilacj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa sa ličnim podacima u svojstvu obrađivačai sa njima postupa u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropskog parlamenta i Veća broj 2016/679, kao i  prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prenosa podataka i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018)

WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviši stepen zaštite kod upisa i prenosa podataka.

Lični podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate, odnosno izvršavanja obaveza iz Ugovora ili na osnovu Ugovora, smatraju se poverljivim podacima.

WSPay lične podatke ne obrađuje, niti koristi, osim u svrhe izvršenja Ugovora autorizacije i naplate.

WSPay jamči ispunjavanje svih uslova određenih važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti, za izvršitelje obrade ličnih podataka, a naročito preduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacionih i sigurnosnih mera, i to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

Korisnik ima pravo da, u  slučaju da je izvršio pogrešnu uplatu, podnese zahteva za povraćaja sredstava u roku od 24h od dana uplate.

Kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti,  Arena Channels Group Doo će svaki zahtev koji je osnovan u zakonom predviđenom roku po okončanju reklamacionog postupka izvršitipovraćaj sredstava vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, na način  da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Korisnik je u obavezi da u podnetom zahtevu za povraćaj sredstava unese podatke i to: broj telefona, korisnički broj i mail adresu kao i obrazloženi zahtev za povraćaj sredstava.

POLITIKA REKLAMACIJA

Na sve reklamacije, primenjuje se važeći  Zakon o zaštiti potrošača.

Ukoliko korisnik smatra da obračun usluga nije pravilno izvršen može podneti reklamaciju u pisanom obliku putem elektronske pošte na mail adresu [email protected]

Reklamacija mora da sadrži precizan opis nepravilnosti u obračunu ili drugog razloga za reklamaciju i mora biti potpisana od strane korisnika ili lica koje je ovlašćeno za zastupanje korisnika.

Korisnik može podneti zahtev za reklamaciju na isti način ukoliko je došlo do greške u izboru usluga ili postoji drugi razlog zbog koga korisnik nije u mogućnosti da koristi uslugu, pod uslovom da korisnik već nije započeo korišćenje usluga.

Ukoliko je plaćanje obavljeno korišćenjem platnih kartica Visa, MasterCard, Maestro i American Express. Korisnik u zahtevu za reklamaciju obavezno navodi i podatke iz potvrde o uspešno obavljenom plaćanju (TRANSACTION_ID, AUTH_CODE).

Arena Channels Group je dužan da u roku od 8 dana po prijemu reklamacije obavesti korisnika o tome da li je reklamacija usvojena.

Arena Channels Group neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu podnete od strane korisnika ili lica ovlašćenog za zastupanje korisnika.

isporuka digitalnog sadržaja se ne vrši na trajnom nosaču zapisa i korisnik je upoznat da takvom isporukom gubi pravo na odustanak od ugovora shodno odredbama člana 31. Zakona o zaštiti potrošača

Korisnik prihvatanjem ovoh opštih daje pismenu saglasnost da je upoznat sa ovim kao i svim predugovornim obaveštenjima.

OPIS PRUŽANJA USLUGE

Arena Channels Group svojom uslugom omogućava korisniku gledanje Tv sadržaja na Mobilnoj aplikaciji ili na Smart Tv aplikaciji.

Korisnicima je na raspolaganju u promo periodu do 1.marta 2021. godine korišćenje prva dva paketa besplatno.

Počev od 1. marta 2021. godine sve usluge će se naplaćivati prema odabranom paketu.

Sve usluga se pružaju korisnicima u pripaid varijanti ( plaćanje unapred za uslugu).

Sadržaj koji se omogućava korsiniku , zavisi od paketa koji je korisnik izabrao pri kupovini paketa, koristeći prečicu Moja Arena koja se nalazi u samoj aplikaciji. Nakon uspešne naplate paketa, Arena Channels Group je dužna da korisniku omogući online gledanje sadržaja najkasnije 48h nakon uspešne transakcije.

LINKOVI NA SPOLJNE STRANICE

Web sajt i aplikacija sadrže linkove na web stranice koje nisu pod kontrolom Arena Channels Group doo Beograd. Arena Channels Group doo Beograd linkove objavljuje u dobroj nameri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan web sajta i aplikacije.

Arena Channels Group d.o.o Beograd posetiocima u dobroj nameri obezbeđuje korišćenje sadržaja web sajta i aplikacije.

Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje, ukoliko ne krše pravila korišćenja.

Web sajt i aplikacija sastoje se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca i linkova na spoljne stranice.

Sve sadržaje web sajta i aplikacije  koristite na vlastitu odgovornost i Arena Channels Group doo Beograd se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.